MENU
Aula_close Layer 1

Ressourcepædagogens opgaver

I Børnehuset opdeles ressourcearbejdet i tre kategorier, forebyggende, foregribende eller indgribende aktiviteter. Derudover kan der være akutopgaver.

 

Forebyggende aktiviteter.

Er aktiviteter, der fremmer trivslen og dermed forebygger, at problemer opstår.

Ressourcepædagogen kan f.eks:

· Foretage regelmæssige evalueringer af trivslen i gruppen.

· Rådgive og vejlede kolleger i indførsel af trivselsfremmende foranstaltninger.

· Iværksætte trivselsfremmende tiltag.

 

Foregribende aktiviteter.

Er aktiviteter, hvor der er konstateret begyndende problemer, og der iværksættes en særlig

indsats for at forhindre, at problemerne forværres.

Ressourcepædagogen kan f.eks:

· Tilbyde supervision til kolleger omkring det sociale samspil i forhold i gruppen eller det enkelte barn.

· Hjælpe kolleger med at udarbejde individuelle handleplaner. (SMITTE)

· Indgå i dialog mellem institution og hjem, når der er behov for det.

· Observerer børn eller grupper af børn for at afdække behov for indsats og efterfølgende rådgive og vejlede.

· Observerer det sociale samspil i gruppen efter anmodning fra kolleger med efterfølgende vejledning.

 

Indgribende aktiviteter.

Er aktiviteter, der går i stedet for eller ydes som supplement til det almindelige pædagogiske arbejde.

Ressourcepædagogen kan f.eks:

· Hjælpe til ved konfliktløsning.

· Planlægge og gennemføre forløb for et barn eller en gruppe børn med særlige behov.

· Udarbejde individuelle handleplaner.

 

Akuthjælp.

Er opgaver, der skal løses med øjeblikkelig virkning.

Ressourcepædagogen kan f.eks.:

· Iværksætte her og nu foranstaltninger.

· Tage sig af et barn/familie i krise.

· Være bindeled mellem hjem og institution.